Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Bạn cần chuẩn bị gì trước khi đưa ra lời đề nghị?

CHIA SẺ

 Bạn cần chuẩn bị gì trước khi đưa ra lời đề nghị?

Bạn cần hiểu nhu cầu của mọi người trước khi đưa ra lời đề nghị với họ.

Bạn cần hiểu tâm trạng của người mà bạn đang nói chuyện trước khi đưa ra bất cứ lời đề nghị nào, và lời đề nghị cũng cần phải phù hợp với yêu cầu, mong muốn của người được đề nghị.

 A: Chúng mình được giao nhiệm vụ bán vé số cho chương trình gây quỹ từ thiện ở trường học.

B: Cậu có bán được nhiều không?

A: Mình đã nói chuyện với một vài người trước khi mời họ mua vé.

B: Vậy là cậu đã biết cách tìm hiểu đối phương trước khi đưa ra lời đề nghị thôi đó.