Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mỗi ý tưởng và suy nghĩ về một chủ đề nhỏ sẽ được phát triển như thế nào?

CHIA SẺ

Mỗi ý tưởng và suy nghĩ về một chủ đề nhỏ sẽ được phát triển như thế nào?

Mỗi ý tưởng và suy nghĩ về một chủ đề cụ thể sẽ được phát triển từ một đoạn cho đến một vài đoạn văn.

Số lượng ý tưởng và độ dài của các ý tưởng thường không đồng đều với nhau. Có ý tưởng chỉ dài một vài từ, có ý tưởng lại cụ thể từng chi tiết như một đoạn văn. Bạn không cần lo lắng về điều đó!

A: Thật thú vị, mỗi chủ đề nhỏ lại có những suy nghĩ và ý tưởng khác nhau.

B: Cậu đã phát triển các suy nghĩ và ý tưởng đó chưa?

A: Chắc chắn rồi, tớ đã phát triển mọi ý tưởng thành một hoặc nhiều đoạn văn.

B: Cách làm hay đấy!