Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Lợi ích của việc lập kế hoạch cho mục tiêu là gì?

CHIA SẺ

Lợi ích của việc lập kế hoạch cho mục tiêu là gì?

Một kế hoạch cụ thể sẽ cho ta thấy phương thức để bạn đạt được mục tiêu, bạn phải bắt đầu từ đâu, bạn có thể đạt được những gì. 

Đặt ra những mục tiêu lớn là điều tốt nhưng phải có kế hoạch CỤ thể để thực hiện chúng. Một kế hoạch tốt cần thể hiện được phương thức bạn sẽ sử dụng để thực hiện mục tiêu. Trước khi đặt ra những mục tiêu lớn, bạn có thể bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ và dễ thực hiện hơn.

 A: Người ta luôn của đề ra các mục tiêu khó với tớ.

B: Thì đặt mục tiêu cao cũng là một cách tạo ra động lực cho chúng ta mà.

A: Đặt mục tiêu lớn sẽ làm chúng ta có tầm suy nghĩ rộng lớn hơn.

B: Vậy thì cậu phải lên kế hoạch thực hiện cho những mục tiêu ấy đi!