Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Làm thế nào để có một thái độ tích cực?

CHIA SẺ

Làm thế nào để có một thái độ tích cực?

Hãy chào hỏi mọi người một cách lịch sự, mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ ra nhiệt tình và tập trung. Hãy tận tâm, có kỷ luật và giữ quy tắc trong công việc.

Thái độ sẽ quyết đinh tất cả.Khi bước vào phỏng vấn, thái độ tích cực và lạc quan sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu bạn có thái độ tiêu cực, ngôn ngữ cơ thể của bạn sẽ
cho thấy điều đó và ngày hôm đó bạn sẽ thất bại. Vì vậy hãy luôn giữ thái độ tích cực.

A: Cậu đừng cư xử giống như một tên du côn thế!

B: Ý cậu là gì? Sao tớ lại giống như tên du côn chứ?

A: Đúng là thế! Nếu cậu không có cách cư xử và thái độ tích cực.

B: Được rồi, tớ sẽ chấm dứt cách cư xử thô lỗ.