Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta có được phép “dán” mắt vào khuôn mặt của người phỏng vấn không?

Chúng ta có được phép “dán” mắt vào khuôn mặt của người phỏng vấn không?

Không nên chút nào, bạn nên giao tiếp bằng mắt chứ không phải nhìn chằm chằm vào người phỏng vấn bạn.

Duy trì sự giao tiếp bằng mắt khi đang nói chuyện hoặc lắng nghe ai đó chính là thông điệp cho thấy bạn là người tự tin và trung thực. Vì vậy, hãy giao tiếp bằng mắt một cách hợp lí khi nói chuyện với ai đó.

A: Dừng ngay việc nhìn chăm chăm vào tôi như thế đi.

B: Tôi không nhìn anh chằm chằm đâu. Tôi chỉ đang giao tiếp bằng mắt thôi.

A: Giao tiếp bằng mắt mà nhìn xuống chân tôi à? Hãy rồi khỏi đây ngay!

B: Tôi thành thật xin lỗi!

Advertisements (Quảng cáo)