Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Khi trẻ phạm lỗi, người lớn nên xử lý như thế nào?

Khi trẻ phạm lỗi, người lớn nên xử lý như thế nào?

Người lớn không nên bỏ qua mà không có sự chấn chỉnh đối với lỗi của trẻ.

Cha mẹ, giáo viên hoặc những người lớn tuổi không nên dễ dàng bỏ qua những lỗi cư xử không đúng của trẻ, vì như vậy sẽ khiến các em không ý thức được hành động của mình là đúng hay sai.

Advertisements (Quảng cáo)

Mẹ: Con đã ở đâu trong suốt bữa trưa hôm nay?

Con: Con bận nói chuyện điện thoại với bạn ạ.

Mẹ: Mẹ đã nhắc lại để con biết rằng con phải ra ăn trưa cơm mà?

Con: Nhưng chúng con có chuyện quan trọng mà mẹ!

Vì sao người lớn không nên bỏ qua lỗi của trẻ?

Vì nếu dễ dàng bỏ qua lỗi, trẻ sẽ không ý thức được hành động của mình là đúng hay sai.

Advertisements (Quảng cáo)