Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Giáo viên nên làm gì để tận dụng thời gian trống trên lớp?

CHIA SẺ

Giáo viên nên làm gì để tận dụng thời gian trống trên lớp?

Giáo viên nên làm cho học sinh bận rộn với một vài hoạt động hữu ích nào đó.

Giáo viên không nên để học sinh có thời gian rảnh rỗi trên lớp mà nên bố trí để học sinh luôn bận rộn với một vài hoạt động nào đó. Trong trường hợp kết thúc bài giảng của mình sớm thì giáo viên có thể giao cho học sinh trong lớp viết một bài tiểu luận hoặc trả lời một số câu hỏi trước đó.

Cô: Chúng ta kết thúc bài học tại đây.

Trò: Thưa cô, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ?

Cô: Cô muốn tất cả các em viết một bài tiểu luận về ngôi trường của chúng ta.

Trò: Thưa cô, vâng ạ.