Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Khi bạn tán thành quan điểm của ai đó, họ sẽ phản ứng như thế nào?

CHIA SẺ

Khi bạn tán thành quan điểm của ai đó, họ sẽ phản ứng như thế nào?

Khi bạn tán thành quan điểm của ai đó. Bạn đã gây ấn tượng tốt và ảnh hưởng tích cực tới họ.

Nhận xét theo chiều hướng tích cực về quan điểm của người khác sẽ giúp họ lại gần bạn hơn. Khi quan điểm của người nói được người nghe đánh giá một cách tích cực sẽ khiến họ thấy mình quan trọng và gần gũi bạn hơn.

A: Ý tưởng của người đó rất tuyệt tôi đã đánh giá rất cao.

B: Người đó có nhận ra việc cậu đang làm không?

A: Có chứ! Và họ rất vui vì điều đó.

B: Vậy là cậu đã gây được ấn tượng tốt đối với người đó rồi đấy.