Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên cư xử như thế nào với nỗi lòng của người khác?

CHIA SẺ

Chúng ta nên cư xử như thế nào với nỗi lòng của người khác?

Chúng ta nên bỏ qua lỗi lầm của họ.

Mặc dù con người “nhân vô thập toàn” nhưng lại luôn sẵn sàng chỉ trích người khác dù lỗi to hay nhỏ. Rất ít người có đủ sự rộng lượng để bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Nhưng thực ra, bỏ qua lỗi lầm của người khác cũng là một cách để gây ấn tượng tốt đối với họ.

A: Hôm nay, một bạn trong lớp đã lỡ tay làm rơi giọt mực ra vở của tớ.

B: Cậu đã phản ứng như thế nào?

A: Biết cậu ấy không cố tình nên tớ đã bỏ qua cho cậu ấy.

B: Cậu ấy chắc chắn sẽ rất cảm ơn cậu vì điều đó, và có ấn tượng tốt với cậu.