Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Hãy tìm ra giải pháp: Chúng ta nên làm gì khi có rắc rối?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì khi có rắc rối?

Hãy tập trung tìm ra những giải pháp. 

Bạn hãy cố gắng tìm ra được giải pháp của vấn đề. Đừng để tất cả mọi người biết bạn đang ở trong trạng thái khủng hoảng, bế tắc. Hãy tìm cách giải quyết vấn đề rắc rối của mình một cách nhanh chóng. Điều này giữ cho bạn luôn có đủ sự sáng suốt và tập trung.

 A: Tớ đang gặp chuyện rắc rối, cậu làm ơn hãy giúp tôi với!

B: Cậu hãy cố gắng tập trung tìm giải pháp thay vì cứ lo lắng suông vì điều đó.

A: Ý cậu là sao?

B: Không tập trung suy nghĩ thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề đâu, cậu ạ.