Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Giúp đỡ mọi người: Chúng ta ngên giúp đỡ bạn trong lớp không?

Chúng ta ngên giúp đỡ bạn trong lớp không?

Dĩ nhiên là có, chúng ta nên giúp đỡ các bạn trong lớp.

Đôi khi, trong lớp có bạn quên mang theo đồ dùng học tập. Chúng ta có thể giúp bạn bằng cách cho bạn mượn đồ dùng học tập của mình.

A: Cậu cho mình mượn chiếc gọt bút chì được không?

B: Được chứ! Mình rất vui khi giúp cậu.

A: Cảm ơn cậu rất nhiều.

B: Không có gì đâu.

Advertisements (Quảng cáo)