Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Giơ tay xin phát biểu: Chúng ta nên làm gì khi không hiểu rõ những gì thầy cô giáo vừa giảng?

CHIA SẺ

 Chúng ta nên làm gì khi không hiểu rõ những gì thầy cô giáo vừa giảng?

Chúng ta nên giơ tay và hỏi thầy cô những gì chưa hiểu trong bài học.

Một số bạn thường xấu hổ khi muốn hỏi thầy cô giáo dù không hiểu những gì thầy cô vừa giảng. Nếu chưa hiểu bài thì chúng ta hãy mạnh dạn giơ tay để hỏi bất cứ điều gì chưa hiểu, các bạn nhé. Nếu không dám hỏi thì chúng ta sẽ không thể học tốt được.

A:  Cậu có hiểu những gì cô giáo vừa giảng không?

B: Có, mình hiểu hết bài giảng rồi.

A: Tôi vẫn chưa hiểu một số chỗ.

B: Vậy thì cậu hãy giơ tay để hỏi cô giáo đi!