Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Giữ lời hứa: Việc không giữ lời sẽ gây ra hiệu quả như thế nào?

CHIA SẺ

Việc không giữ lời sẽ gây ra hiệu quả như thế nào?

Nó nằm giảm sự tự tin trong bạn.

Chúng ta cần biết giữ lời hứa trong mọi hoàn cảnh. Nếu đã từng thất hứa, bạn sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng của người khác. Hậu quả kéo theo là lòng tự tin của bạn cũng sẽ bị giảm sút.

 A: Hôm nay, tôi đã bị khiển trách rất nặng nề.

B: Tại sao thế?

A: Tôi đã không hoàn thành dự án đúng thời hạn.

B: Cô không giữ đúng lời hứa, bị khiển trách là đúng rồi.