Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Giao tiếp bằng ánh mắt: Trong một cuộc tranh luận, người tham gia cần chú ý đến điều gì?

CHIA SẺ

Trong một cuộc tranh luận, người tham gia cần chú ý đến điều gì?

Họ cần chú ý đến việc giao tiếp bằng mắt với khán giả.

Trong cuộc tranh luận, người tham gia cần chú ý tới sự quan tâm của khán giả, và phải biết duy trì giao tiếp bằng mắt với khán giả để có được sự tương tác kịp thời giữa đôi bên. Nếu bạn không duy trì được sự giao tiếp bằng mắt, khán giả sẽ mất hứng thú với cuộc tranh luận của bạn.

A: Mấy hôm nay tớ đang tập tranh luận với một người bạn.

B: Khi tập tranh luận bạn thấy điều gì là quan trọng?

A: Đó là kĩ thuật duy trì giao tiếp bằng mắt.

B: Đây là một yếu tố quan trọng trong cuộc tranh luận.