Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao chúng ta không nên bắt chước đối thủ của mình?

CHIA SẺ

Tại sao chúng ta không nên bắt chước đối thủ của mình?

Bởi vì làm vậy sẽ khiến cho chúng ta đánh mất phong cách riêng của mình và rập khuôn theo người khác.

Người tham gia tranh luận cần phải ghi nhớ rằng: không được sao chép hoặc bắt chước phong cách của đối thủ, bỏi vì như vậy sẽ khiến cho bản thân bị “rập khuôn” theo phong cách của người khác mà đánh mất bản sắc riêng của mình. Thay vào đó, họ cần phải khẳng định bản thân và làm mọi người bị thu hút theo phong cách riêng của mình.