Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên nhắc nhở các thành viên trong gia đình về các quy tắc như thế nào?

CHIA SẺ

Chúng ta nên nhắc nhở các thành viên trong gia đình về các quy tắc như thế nào?

Chúng ta hãy nhắc nhở dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình.

Chúng ta cần cố gắng để không còn tổn tại những “rào cản” giữa các thành viên trong gia đình. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần nhờ tới sức mạnh của mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa các thế hệ.

Bố: Jenny, con đi đánh răng rồi ăn sáng con nhé!

Con: Bố ơi, con chưa muốn đánh răng con đang xem phim hoạt hình.

Bố: Không được con yêu, như thế là không tốt đâu, còn phải thực hiện việc đó đúng giờ chứ.

Con: Vâng con sẽ đánh răng ngay đây ạ!