Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Cha mẹ nên cứ xử với con cái như thế nào?

CHIA SẺ

Cha mẹ nên cứ xử với con cái như thế nào?

Cha mẹ nên cư xử với con cái bằng cử chỉ yêu thương và tránh thô bạo.

Cha mẹ nên kiên quyết với các con và giải quyết mọi tình huống một cách cẩn trọng. Hãy cư xử với con bằng cử chỉ yêu thương chứ không phải sự thô bạo, và dẫn dắt các con đi đúng hướng với sự nghiêm khắc cùng tình yêu thương một cách sáng suốt.

Con: Mẹ ơi, con nhặt được 1 đô-la trong nhà của bạn TONY.

Mẹ: Con đã làm gì với số tiền đó?

Con: Con đã cất vào túi của con ạ.

Mẹ: Như vậy là không đúng đâu con trai. Con nên trả lại số tiền đó cho mẹ của TONY.