Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì khi không nghĩ thêm được ý tưởng nào nữa?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì khi không nghĩ thêm được ý tưởng nào nữa?

Chúng ta nên nghỉ ngơi và thư giãn một chút.

Bất cứ công việc nào, khi được thực hiện một cách liên tục, triền miên cũng sẽ làm cho bộ não của chúng ta rơi vào tình trạng “đình công”. Khi các ý tưởng gần như đã cạn, bạn cần được nghỉ ngơi và thư giãn để bộ não có thể nghĩ ra được những ỷ tưởng mới.

A:Tới đã ngồi đây suốt ba tiếng để suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ thêm được gì cả.

B: Vậy sau đó cậu đã làm gì?

A: Tớ quyết định tạm gác việc suy nghĩ lại và nghỉ ngơi.

B: Cậu làm đúng đó! Đầu óc phải được thư giãn thì mới tìm ra những ý tưởng mới.