Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì khi có ý tưởng ngày một nhiều lên?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì khi có ý tưởng ngày một nhiều lên?

Chúng ta nên viết hết chúng ra giấy để tư duy được mạch lạc hơn.

Một quá trình suy nghĩ sâu sắc sẽ cho chúng ta rất nhiều ý tưởng và bạn phải viết hết những điều ấy ra giấy. Trong trường hợp không đủ giấy, hãy lấy thêm giấy để viết và đừng cho rằng những ý tưởng rời rạc đó không có giá trị gì cả.

A: Tớ chẳng muốn mất công viết tất cả các ý tưởng trong đầu ra giấy. 

B: Tại sao vậy?

A: Thực sự là tớ thấy có một số ý tưởng bất khả thi, vì thế chẳng hơi đâu mà tốn công viết ra.

B: Cậu đừng làm thế! Tất cả các ý tưởng đều rất có ích đấy.