Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chuẩn bị đồ ăn: Bạn có thể giúp gia đình đang có tang những gì?

CHIA SẺ

 Bạn có thể giúp gia đình đang có tang những gì?

Bạn có thể giúp đỡ họ bằng cách giúp họ nấu nướng

Thông thường, khi có tang, các thành viên trong gia đình vì quá bối rối và bận bịu nên thường chẳng màng đến chuyện nấu nướng, ăn uống. Bạn có thể giúp đõ họ bằng cách nấu một bữa cơm ngon và mời họ ăn.

A:  Tớ mệt bở hơi tai vì bận nấu đồ ăn mang đến  nhà dì.

B: Có chuyện gì vậy?

A: Người hàng xóm của dì tớ mới mất vài ngày trước, và nhà dì đang rất đau buồn.

B: Cậu nên giúp đỡ gì hết mình, việc này là cần thiết mà.