Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đưa trẻ đến trường: Bạn có thể giúp đỡ tang gia bằng những hành động thiết thực nào?

Bạn có thể giúp đỡ tang gia bằng những hành động thiết thực nào?

Bạn có thể giúp gia đình họ đưa đón bọn trẻ đi học. 

Khi người lớn đang đau buồn vì gia đình có tang thì trẻ em trong nhà thường ít nhận được sự quan tâm. Bạn có thể giúp đỡ gia đình họ bằng cách đưa đón bọn trẻ đi học.

A:  Hôm nay, tớ có chút bận việc ở trường tiểu học.

B: Có chuyện gì vậy hả cậu?

A: Không, phải tớ giúp bác hàng xóm đưa con đi học ấy mà.

B: Cậu thật là tốt bụng. 

Advertisements (Quảng cáo)