Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Các vòng tròn với màu sắc khác nhau được vẽ xung quanh các ý tưởng để làm gì?

Các vòng tròn với màu sắc khác nhau được vẽ xung quanh các ý tưởng để làm gì?

Chúng được dùng để gợi ý cho các chủ đề nhỏ để thảo luận.

Khoanh tròn các ý tưởng và suy nghĩ tương tự nhau theo những cặp màu sắc khác nhau. Mỗi nhóm ý tưởng có sự liên hệ với nhau có thể trở thành một chủ đề nhỏ để thảo luận.

A: Có khá nhiều nhóm ý tưởng tương tự nhau.

B: Cậu đã làm gì với các ý tưởng đó?

A: Tớ đã vẽ các vòng tròn màu khác nhau cho mỗi bộ ý tưởng.

B: Ồ! Như vậy mỗi ý tưởng sẽ trở thành một chủ đề nhỏ riêng biệt.

Advertisements (Quảng cáo)