Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bạn nên trình bày ý tưởng của mình ra sao?

CHIA SẺ

 Bạn nên trình bày ý tưởng của mình ra sao?

Bạn hãy tự tin trình bày hết mọi điều bạn nghĩ về vấn đề đang được thảo luận.

Những người tham gia trong nhóm thảo luận cần đưa ra được các ý tưởng và suy nghĩ của mình một cách chắc chắn và tự tin. Điều này sẽ được phản ánh qua cách thể hiện của họ. Đừng rụt rè đợi tới cuối buổi mới dám nói lên suy nghĩ của mình.

A: Hôm nay cả nhóm đã xem xét ý tưởng của anh đấy!

B: Anh đã đưa ra các ý tưởng đó như thế nào?

A: À, anh trình bày chúng một cách tự tin trước tất cả mọi người.

B: Ôi! Tuyệt quá!