Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh

Đề thi học kì 1 năm 2019 môn Sinh Sở GD Nam Định: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?
Đề thi học kì 1 năm 2019 môn Sinh Sở GD Nam Định: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố...
Hệ dẫn truyền tim gồm các bộ phận nào? Giải thích vì sao khi vận động mạnh (chạy, mang vật nặng...) huyết áp tăng, còn khi mất nước (ra mồ hôi nhiều, tiêu chảy...) huyết áp lại giảm? ......
Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2019 ở giáo dục Vĩnh Phúc: Trình bày những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở?
Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2019 ở giáo dục Vĩnh Phúc: Trình bày những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với...
Giải thích tại sao thực vật CAM có giai đoạn đầu cố định sơ cấp CO2 diễn ra vào ban đêm? ... trong Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2019 ở giáo dục Vĩnh Phúc. Đề...
Đề thi cuối kì lớp 11 môn Sinh học kì 1: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?
Đề thi cuối kì lớp 11 môn Sinh học kì 1: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?
Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?; Sản phẩm của sự phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic là ... trong Đề thi cuối kì lớp 11 môn Sinh học kì 1. Xem Đề và đáp án...
KCSL môn Sinh lớp 11 cuối kì 1: Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?
KCSL môn Sinh lớp 11 cuối kì 1: Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?
Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?;  Người ta trồng 1ha lúa trong 120 ngày thì thu hoạch được 100 tạ sinh khối trong đó có 65 tạ thóc. Năng suất sinh học và năng suất...
Kiểm tra Sinh lớp 11 hết học kì 1: Tiêu hóa ở động vật là gì?
Kiểm tra Sinh lớp 11 hết học kì 1: Tiêu hóa ở động vật là gì?
 Tiêu hóa ở động vật là gì?; Sản phẩm đầu tiên của chu trình Canvin (C3) là ... trong Kiểm tra Sinh lớp 11 hết học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Tiêu hóa...
Đề Sinh 11 học kì 1 có đáp án: Đối với quang hợp, nước không có vai trò nào?
Đề Sinh 11 học kì 1 có đáp án: Đối với quang hợp, nước không có vai trò nào?
Đối với quang hợp, nước không có vai trò nào?; Quá trình khử N2 thành NH3 nhờ hoạt động của các vi sinh vật sống tự do hoặc cộng sinh được gọi là ... trong Đề Sinh 11 học kì 1 có đáp...
Đề Sinh lớp 11 học kì 1 có đáp án: Con đường tế bào chất dẫn nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ có đặc điểm nào?
Đề Sinh lớp 11 học kì 1 có đáp án: Con đường tế bào chất dẫn nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ có đặc...
Con đường tế bào chất dẫn nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ có đặc điểm?; Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá? ... trong Đề Sinh lớp 11 học kì 1 có đáp...
Thi kì 1 môn Sinh lớp 11: Thành phần của dịch mạch gỗ là gì?
Thi kì 1 môn Sinh lớp 11: Thành phần của dịch mạch gỗ là gì?
Thành phần của dịch mạch gỗ là gì?; Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng ... trong Thi kì 1 môn Sinh lớp 11. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1..Thành phần...
Đề môn Sinh lớp 11 cuối học kì 1: Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào nào?
Đề môn Sinh lớp 11 cuối học kì 1: Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào nào?
Mạch gỗ của cây gồm các loại tế bào nào?; Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa ... trong Đề môn Sinh lớp 11 cuối học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy...
Chia sẻ đề thi Sinh học kì 1 lớp 11: Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt?
Chia sẻ đề thi Sinh học kì 1 lớp 11: Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt?
Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt?; Vận tốc máu là ... trong Chia sẻ đề thi Sinh học kì 1 lớp 11. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1. Các phát biểu sau về...