Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 11

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 11

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến điểm M(-2;4) thành điểm nào trong các điểm sau?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến điểm M(-2;4) thành điểm nào...
Phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến điểm M(-2;4) thành điểm nào trong các điểm sau? Cho tam giác ABC, với G là trọng tâm tam giác , D là trung điểm của BC. Gọi V...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 11 Chương 1 Hình học: Hãy xác định góc quay của phép quay tâm A biến B thành điểm C?
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 11 Chương 1 Hình học: Hãy xác định góc quay của phép quay tâm A biến B thành điểm C?
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A ( 3;0). Tìm tọa độ ảnh (A')của điểm A qua phép quay ({Q{left( {0;dfrac{pi }{2}} right)}}); Tìm ảnh của đường thẳng  (d:5x - 3y + 15 = 0) qua phép quay ({Q_{left( {0;{{90}^0}}...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?
Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?; Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d:x = 2). Trong các đường thẳng sau đường thẳng nào là ảnh của d qua phép đối xứng tâm O? ......
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 11: Hình gồm 2 đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 11: Hình gồm 2 đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối...
Hình gồm 2 đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?; Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (2;3). Hỏi trong bốn điểm sau, điểm nào là ảnh của M qua phép đối...
Kiểm tra môn Toán lớp 11 15 phút Chương 1 Hình học: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
Kiểm tra môn Toán lớp 11 15 phút Chương 1 Hình học: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?; Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2;5). Phép tịnh tiến theo vectơ (vec v = (1;2))biến A thành điểm có tọa độ là bao nhiêu?...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 2 Hình học: Kí hiệu nào sau đây là tên của mặt phẳng?
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 2 Hình học: Kí hiệu nào sau đây là tên của mặt phẳng?
Kí hiệu nào sau đây là tên của mặt phẳng?; Trong không gian, cho 3 đường thẳng (a,;b,;c), biết (a,parallel ,b), (a) và (c) chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng (b) và (c) như thế nào? ... trong Kiểm tra...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Toán Chương 2 Hình học: Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó chéo nhau là nhận định đúng?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Toán Chương 2 Hình học: Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó...
Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó chéo nhau là đúng?; Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thang (ABCD) (left( {ADin BC} right)). Gọi (I) là giao điểm của...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Toán Chương 3 Hình học: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng AB và GH là bao nhiêu độ?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Toán Chương 3 Hình học: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng AB và GH là bao nhiêu...
Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng AB và GH là bao nhiêu?; ho chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Điểm cách đều các...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 có đáp án Chương 3 Hình học: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB ?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 có đáp án Chương 3 Hình học: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, véc tơ nào sau đây là...
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB ?; Trong không gian có ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây sai?...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 3 Hình học: Hai đường thẳng không cắt nhau, không song song thì chéo nhau là đúng?
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 3 Hình học: Hai đường thẳng không cắt nhau, không song song thì chéo nhau là đúng?
Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh bằng a, AB vuông góc với (BCD) và AB = 2a. Tang của góc giữa AC và mặt phẳng (ABD) bằng bao nhiêu? ... trong Kiểm tra 15 phút môn...