Trang Chủ Chủ đề Chương 5 Hóa lớp 11: Hiđrocacbon No

Chương 5 Hóa lớp 11: Hiđrocacbon No

Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11: Xác định công thức hiđrocacbon và tính hàm lượng phần trăm (theo thể tích) của chúng trong hỗn hợp?
Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11: Xác định công thức hiđrocacbon và tính hàm lượng phần trăm (theo thể tích) của chúng trong hỗn hợp?
Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít một ankan khí X (đktc), thu được 13,2 gam khí CO2. Xác định công thức phân tử của X ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11. Tham khảo chi tiết...
Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11: Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành?
Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11: Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành?
Khi cho CH4 phản ứng thế với clo có ánh sáng khuếch tán thì thu được một dẫn xuất của clo, trong đó clo chiếm 83,53% theo khối lượng. Xác định số nguyên tử hiđro đã bị thay thế...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Hóa học Chương V: Đốt cháy một ankan X, thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và nước bằng 11 : 6, tìm công thức phân tử của X?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Hóa học Chương V: Đốt cháy một ankan X, thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và nước bằng 11 :...
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 u thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Tìm công thức phân tử của hai hiđrocacbon đem...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương V Hóa học 11 – Hidrocacbon no: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon khí (Z) có khối lượng bằng 1 lít oxi. Công thức phân tử của (Z) là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương V Hóa học 11 – Hidrocacbon no: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon khí (Z) có...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  Đề số 1 Chương V Hóa học 11 - Hidrocacbon no. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon khí (Z) có khối lượng bằng 1 lít oxi. Công thức phân tử...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 2 Chương V Hóa học 11 Hidrocacbon no: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hiđrocacbon no ?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 2 Chương V Hóa học 11 Hidrocacbon no: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hiđrocacbon no ?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 2 Chương V Hóa học 11 Hidrocacbon no.  Khi cho hợp chất 2,3-đimetylbutan phản ứng với clo (có ánh sáng khuếch tán) theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì thu...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 3 Chương V Hóa học 11 – Hidrocacbon no: Để điều chế 2,8 gam CH4 với hiệu suất là 75% thì khối lượng nhôm cacbua cần dùng là bao nhiêu gam?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 3 Chương V Hóa học 11 – Hidrocacbon no: Để điều chế 2,8 gam CH4 với hiệu suất là 75%...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 3 Chương V Hóa học 11 - Hidrocacbon no. Để điều chế 2,8 gam CH4 với hiệu suất là 75% thì khối lượng nhôm cacbua cần dùng là bao nhiêu gam?; Một hỗn...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan
 Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan. Bài 1: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không? Giải CH3- CH(CH)3-CH2-CH3    isopentan CH3- CH(CH)3- CH3    2-metylpropan Bài...
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 120,121 SGK Hóa lớp 11: Xicloankan
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 120,121 SGK Hóa lớp 11: Xicloankan
 Giải bài 1, 2 trang 120; bài 4,5 trang 121 SGK Hóa 11: Xicloankan Lý thuyết về Xicloankan 1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo. -          Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng có công thức chung là CnH2n (n≥3) -          Danh pháp xicloankan đơn...
Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 115,116 SGK Hóa lớp 11: Ankan
Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 115,116 SGK Hóa lớp 11: Ankan
 Giải bài 1, 2, 3 trang 115; bài 4,5,6,7 trang 116 SGK Hóa 11: Ankan - Chương 5 Hiđrocacbon No Kiến thức cần nhớ Ankan: 1. Khái niệm -  Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1) -   Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng...