Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi

CHIA SẺ

Giải bài 1,2 trang 158 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi.

Lớp Thú hiện nay gồm những bộ Thú sau: Bộ Thú huyệt đẻ trứng, thú mẹ chưa có núm vú, con sơ sinh liếm sữa do thú mẹ tiết ra: Bộ Thú có túi đẻ con, có con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ, bú mẹ thụ động. Những bộ Thú khác đẻ con, con sơ sinh phát triển bình thường, bú mẹ chủ động.

Bài 1: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh.

Lớp Thú (có lông mao, có tuyến sữa)
Thú đẻ trứng
– Bộ Thú huyệt — Đại diện: Thú mỏ vịt Thú đẻ con
– Con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ -> Bộ Thú túi – Đại diện: Kanguru
– Con sơ sinh phát triển bình thường -> Các bộ thú còn lại


Bài 2: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghi với đời sống của chúng.

Loài Nơi sống Cấu
tạo chi
Sự
di chuyển
Sinh sản Con

Sơ sinh

Bộ phận tiết sữa Cách cho con

Thú

mỏ vịt

Nước ngọt Chỉ có màng bơi Đi trên cạn, bơi trong nước Đẻ trứng Bình thường Chỉ có tuyến sữa (Chưa có vú) Liếm sữa bám trên lông mẹ hoặc uống sữa hòa tan trong nước
Kan

guru

Đồng cỏ Nhảy Nhảy Đẻ con Rất nhỏ Có vú Ngoạm chắt lấy vú, bú thụ động