Trang Chủ Văn nghị luận Văn nghị luận văn học

Các dạng bài văn nghị luận văn học lớp 12

CHIA SẺ

Trong nhà trường phố thông hiện nay, nghị luận văn học có 6 dạng phố biến:

  1. Phân tích – bình luận tác phẩm văn học (nội dung; nghệ thuật.)
  2. Cảm thụ vê một đoạn văn, đoạn thơ.
  3. Phân tích – bình luận vế một nhân vật văn học.
  4. Phân tích – bình luận về một tình huống truyện.
  5. Phân tích – bình luận một vấn đề văn học (một trào lưu, xu hướng văn học; một nhận định vê tác giả, tác phẩm; một quan niệm nghệ thuật…).
  6. So sánh văn học.

Bên cạnh những yêu cầu chung của một bài văn nghị luận (đảm bảo kĩ năng nghị luận nói chung: tập trung hướng tới luận đề để bài viết không tản mạn, có ý thức triển khai thành những luận điểm chặt chẽ, nhất quán, tìm được những dẫn chứng xác đáng, giàu sức thuyết phục; đảm bảo yêu cầu về kiến thức: chính xác, sâu sắc, phù hợp yêu cầu của đề bài) thì mỗi dạng bài cụ thể đều có những yêu cầu riêng về các thao tác triển khai bài viết.

Ở các bài tiếp theo, Dethikiemtra.com sẽ hướng dẫn cách làm 1 bài văn nghị luận tốt nhất theo từng dạng.