Trang Chủ Chủ đề Phòng GD&ĐT Kim Sơn – Ninh Bình

Phòng GD&ĐT Kim Sơn – Ninh Bình

Đề học kì 2 toán lớp 6 – Phòng GD&ĐT Kim Sơn năm 2017
Đề học kì 2 toán lớp 6 – Phòng GD&ĐT Kim Sơn năm 2017
Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 6 Toán của phòng GD&ĐT Kim Sơn Ninh Bình năm 2017: Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lâm thu hoạch được tất cả 1,2...
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn mới nhất 2015-2016
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn mới nhất 2015-2016
Các em tham khảo Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn : Tả một cây cho bóng mát mà em thích. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6 ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn : NGỮ VĂN...
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2 toán, Văn lớp 9 năm 2015-2016
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2 toán, Văn lớp 9 năm 2015-2016
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2 Toán, Văn lớp 9 đầu năm học 2015-2016 phòng giáo dục và đào tạo huyện Kim Sơn - Ninh Bình: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh mà em được...
Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn
Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn
Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn - Ninh Bình: Giải thích điều nhắn nhủ trong câu ca dao sau:  Nhiễu điều phủ lấy giá giương - Người trong một nước phải thương nhau cùng. ĐỀ...
Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán, Văn Phòng GD&ĐT Kim Sơn
Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán, Văn Phòng GD&ĐT Kim Sơn
Khảo sát đầu năm môn Toán, Văn lớp 7 năm học 2015-2016 có đáp án của phòng GD&ĐT Kim Sơn - Ninh Bình: Hãy kể một kỉ niệm làm em xúc động và nhớ mãi về tình thầy trò. A. KSCL...
Phòng GD&ĐT Kim Sơn khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án chi tiết
Phòng GD&ĐT Kim Sơn khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án chi tiết
Các em tham khảo nội dung đề KSCL Toán 6 đầu năm của GD&ĐT Kim Sơn Câu 1 (2.0 điểm): Điền số thích hợp và dấu chấm: a) 42m26cm2 = …………… ha b)  5m37dm323cm3 = …………… cm3 c) 7km28m29cm2 = …………… m2 d) 41m318dm3 5cm3 = ……………dm3 Câu 2...