Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9 - Ngắn gọn

Soạn bài Khởi ngữ Ngữ văn 9 trang 7 (ngắn gọn): Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây

CHIA SẺ
Soạn bài Khởi ngữ môn Ngữ văn lớp 9 trang 7 (ngắn gọn). Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây.  Các thành phần in đậm không phải là chủ ngữ, vì không phải là chủ thể của hành động, tính chất được nói đến ở vị ngữ….

Khởi ngữ là thành phẩn câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên để tài được nói đến trong câu.

Trước khỏi ngữ, thường có thể thêm các quan hệ từ: về, đối với,…

I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ

Câu 1: Các thành phần in đậm không phải là chủ ngữ, vì không phải là chủ thể của hành động, tính chất được nói đến ở vị ngữ.

Các từ in đậm đứng trước chủ ngữ đều nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

Câu 2: Trước các từ in đậm này có các từ “còn” (câu a), “với” (câu c). Các từ này đều là quan hệ từ; ngoài ra có thể thêm từ “còn”, “về” (câu b), thay từ “về” bằng từ “đối với” (câu c).

II. Luyện tập

Câu 1: Các khởi ngữ (im đậm): Điều này (a); Đối với chúng mình (b); Một mình (c); Làm khí tượng (d); Đối với cháu (e).

Câu 2: a. Làm bài (thì) anh ấy (làm bài) cẩn thận lắm.

b. Hiểu (thì) tôi hiểu rồi nhưng giải (thì) tôi chưa giải được.