Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Công nghệ 9

Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài- công nghệ 9: Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào ?

Bài 7 Công nghệ lớp 9 -Cắt may: Cắt may quần đùi, quần dài. Giải bài tập trang 42, 45 . Trình bày cách lấy số đó và cách tính vải may quần đùi ? …

Câu 1: Trình bày cách lấy số đó và cách tính vải may quần đùi ?

CÁCH ĐO:

Dài quần (Dq): Đo từ ngang thắt lưng qua khỏi mông khoảng 5cm.

Vòng mông (Vm): Đo vừa sát quanh mông nơi nở nhất.

*Số đo mẫu:

Dq = 30cm;

Vm = 72cm.

Khổ vải 0,8 ÷ 0,9m:

(Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

Khổ vải 1,15 ÷1,2m:

Vm < 80: Dq + gấu +cạp + đường may.

Vm > 80: (Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

– Khổ vải 1,4 ÷ 1,6m:

Dq + gấu + cạp + đường may.


Câu 2: Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào ? Hãy giải thích vì sao phải xếp vải như vậy ?

–     Vải gấp đôi, phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của quần = 1/4Vm + 1/10Vm + 1cm (đường may); mặt trái ở ngoài, nếp gấp ở phía trong người cắt.

Phải xếp như vậy để khi vẽ mặt phải của sản phẩm không bị bẩn

–    Phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân quần cộng đường may: để thân quần vẫn đủ kích thước mà phần vải thừa ra rộng có thể may cạp hoặc túi.


Câu 3: Hãy vẽ và cắt trên giấy quần đùi với số đo Dq:35cm Vm :80Cm ?

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 4

Nêu quy trình may và cắt may quần đùi ?

– May viền gấp mép gấu quần.

–  Ráp đáy quần.

–  Ráp đường ống quần (từ ống nọ sang ống kia).

– May cạp quần bằng hai đường may.

– Luồn dây thun (cũng có thể nối vòng dây thun rồi vừa may cạp quần vừa luồn).

Cách may chi tiết:

Gấu quần, cạp quần: May viền gấp mép.

Đáy quần và ống quần: May can lộn.

Advertisements (Quảng cáo)

Sản phẩm do bạn tạo ra


Câu 1: Trình bày cách lấy số đo, và cách tính vải để may quần dài ?

Cách đo:

Dài quần (Dq):

Đo từ ngang eo đến gót chân hoặc dài ngắn tuỳ ý.

Vòng eo (Ve):

Đo vừa sát quanh eo chỗ nhỏ nhất.

Vòng mông (Vm):

Đo vừa sát quanh mông chỗ nở nhất.

Rộng ống (Rô):

Bằng 1/2 số đo vòng ống hoặc rộng hẹp tuỳ ý.

Số đo mẫu:

Dq = 80 cm; Ve = 60 cm;

Vm = 80 cm; Rô = 22 cm.

QUẦN DÀI

CÁCH TÍNH VẢI:

– Khổ vải 0,8 ÷ 0,9 m:

(Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

– Khổ vải 1,15 ÷ 1,2 m:

(Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

– Khổ vải 1,4÷ 1,6 m:

Dq + gấu + cạp +đường may.


Câu 2: Trình bày cách xếp vải và giải thích vì sao phải xếp như vậy?

–    Gấp đôi vải, mặt phải ở trong, mặt trái ra ngoài (để khi vẽ mặt phải của sản phẩm không bị bẩn).

–    Phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân quần cộng đường may: để thân quần vẫn đủ kích thước mà phần vải thừa ra rộng có thể may cạp hoặc túi.

–     Gấp vải theo chiều dài, cạnh dọc: khi quần may xong mặc quần mới mềm mại (nếu may theo cạnh ngang quần sẽ rất cứng).

–    Nếu gấp đặt về phía người đứng cắt, cạp quần phía tay phải, gấu quần phía tay trái: để khi vẽ và cắt thuận tiện.


Câu 3: Hãy vẽ và cắt trên giấy quần dài với số đo (cm ) Dq: 80 ; Vm :76 ;Ve :60 ; Rô : 25?

Advertisements (Quảng cáo)