Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Công nghệ 9

Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – Công nghệ 9: Hãy vẽ lên giấy hai kiểu cổ biến đổi từ cổ tròn cơ bản mà em thích ? 

CHIA SẺ
Bài 10 Công nghệ lớp 9- Cắt may: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu. Giải câu 1, 2 trang 59. Em hãy trình bày cách vẽ, cách cắt kiểu cổ tròn cơ bản ? …

Câu 1: Em hãy trình bày cách vẽ, cách cắt kiểu cổ tròn cơ bản ?

Cách vẽ thân trước (áo chui đầu)

Áo chui đầu tính từ nếp vải gấp đôi

Áo cài khuy tính từ đường giao khuy

Cổ rộng :AA1=1/5 Vc

Sâu cổ :A2A2=1/5 Vc + 0,5cm

Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2.Nối A1A2;I điểm giữa của A1A2 .NỐI A3I .Trên IA3 lấy II1 =1/3A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2

Thân sau :

Cổ rộng :AA1=1/5 Vc

Sâu cổ :A2A2=1/19 Vc – 1cm

Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2.Nối A1A2;I điểm giữa của A1A2 .NỐI A3I .Trên A3I lấy II1 =1/2A3I. Vẽ đường vòng cổ A1I1A2

Cắt cắt kiểu cổ tròn cơ bản :

Viền bọc : Cắt theo nét vẽ

Viền gấp mép : Cắt gia đường may 0.5÷0,7cm

Cắt vải viền cổ : Viền bọc : Cắt vải canh xéo ; rộng 2,5÷3cm dài bằng vòng số ÷2cm

Viền gấp mét : vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng số thân áo.


Câu 2: Hãy vẽ lên giấy hai kiểu cổ biến đổi từ cổ tròn cơ bản mà em thích ?