Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Thí điểm

C. Speaking – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm: Match the questions with the suitable answers. In pairs, make up a conversation about life on Neptune.

Unit 12. Life On Other Planets – Sự Sống Trên Các Hành Tinh Khác SBT Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần C. Speaking – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm. Tổng hợp bài tập Speaking unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Match the questions with the suitable answers. In pairs, make up a conversation about life on Neptune.

SPEAKING

1. Rearrange the following sentences into the correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend.

[ Sắp xếp lại những câu sau theo trật tự đúng để tạo thành 1 bài đối thoại. Sau đó thực hành với bạn của em]

1.A
Có vẻ như bạn có nhiều vấn đề về giao thông trên Trái Đất.
2. E
Đúng vậy. Mỗi ngày đều có nhiều ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Còn trên sao Thổ thì sao?
3. B
Trên sao Thổ không có giao thông bởi vì dân số rất ít.
4. I
Bạn đi lại bằng phương tiện gì?
5. C
Hầu hết chúng mình đều sử dụng phương tiện công cộng như tàu hỏa bay và xe búy bay.
6. F
Nghe thù vị thật! Bạn cũng có phương tiện cá nhân chứ?
7. D
Chắ chắn rồi, chúng mình sử dựng xe bốn bánh hoặc xe đạp 3 bánh để đi những quãng ngắn.
8. H
Bạn sử dụng nhiên liệu gì cho phương tiện của bạn?
9. G
Chúng mình không dùng xăng như các bạn. Chúng mình dùng loại chất lỏng đặc biệt lấy được bên dưới lòng đất.

Advertisements (Quảng cáo)

2. Match the questions with the suitable answers. In pairs, make up a conversation about life on Neptune.

[ Nối các câu hỏi với câu trả lời phù hợp. Theo cặp, tạo nên bài đối thoại về đời sống ở sao Hải Vương]

1.E
Nhiệt độ bao nhiêu? – 218 oC

2. F
Thở cái gì? – khí hi-đro

3. C
Ăn và uống cái gì? – cỏ và nhiều thịt/ một loại cồn và dầu đặc biệt

4. A
Đi lại bằng phương tiện gì? – ô tô bay

5. B
Sống ở đâu? – những ngôi nhà với bức tường dày và hệ thống sưởi

6. D
Bao nhiêu mùa? mỗi năm 1 mùa.

7. G
Ngủ bao nhiêu tiếng? – Mỗi ngày có 12 giờ và ngủ 2 giờ mỗi ngày

Advertisements (Quảng cáo)