Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Lịch sử 8

Bài 15 SBT Sử lớp 8 trang 52, 53, 54,55: Cách mạng tư sản dân chủ lần hai bùng nổ ngày?

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) – Sách BT Sử Lớp 8. Cách mạng tư sản dân chủ lần hai bùng nổ ngày? Cuộc Cách mạng tháng mười Nga là cuộc cách mạng…?

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần hai (2-1917) có điểm giống so với tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng 1905-1907 là

A. Nga Hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản.
B. Nga Hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và các nước đồng minh của Đức.
C. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ Nga hoàng lan rộng.
D. Các cuộc cách mạng đều đặn dưới sự lãnh đạo của Đảng-sê-vích Nga.

Câu 2. Cách mạng tư sản dân chủ lần hai bùng nổ ngày

A. 21-2-1917
B. 23-2-1917
C. 27-2-1917
D. 29-2-1917

Câu 3. Điểm khác của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai so với cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga là :

A. Cách mạng diễn ra với sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân Nga.
B. Cách mạng diễn ra nhằm mục tiêu chống chiến tranh, lật đổ ách thống trị của Nga Hoàng.
C. lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân,nông dân, binh lính và đông đảo quần chúng nhân dân Nga.
D. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

Câu 4. Tình hình chính trị đặc biệt ở nước Nga sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 là :

A. Bộ máy chính quyền của giai cấp công nhân, nông dân và binh lính được thi lập.
B. chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, chế độ cộng hoà tư sản được thiết lập.
C. hai chính quyền song song tồn tại- Chính phủ lâm thời tư sản và các xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.
D. Nhân dân Nga ủng hộ chính quyền mới tiếp tục tham ra chiến tranh thế giới nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất trong chiến tranh.

Câu 5. Ngày 25-10 (7-11) -1917, một sư kiện vô cùng trọng đại đã diễn ra tại nước Nga là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Lê-nin bí mật từ Phần Lan về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
B. dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lê-Nin, quân khởi nghĩa đã chiến được toàn bộ thủ đô Pê-tơ-grat, bao vậy cung điện mùa Đông.
C. Chính phủ lâm thời sụp đổ, khởi nghĩa dành thắng lợi ở thủ đô.
D. cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi ở Mat-xcơ-va.

Câu 6. Cuộc Cách mạng tháng mười Nga là :

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản
B. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
C. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
D. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

1

2

3

4

5

6

C

B

D

C

C

D


Bài 2: Hãy nối mốc thời gian ở cột A với dụng ở cột B sao cho phản ánh đúng lịch sử nước Nga năm 1917-1918.

Advertisements (Quảng cáo)

A

B

tháng 2-1917

A, Các bộ trưởng của Chính phủ lâm thời bị bắt, Chính phủ lâm thời hoàn toàn sụp đổ.

Ngày 24-10(6-11)- 1917

B, Cách mạng dân chủ tư sản Nga lần thứ hai nổ ra và giành thắng lợi.

Đêm 25-10(7-11)-1917

C, Cách mạng XHCN thánh mười giành thắng lợi bên Trung Quốc.

Đầu năm 1918

D,Quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung điện Mùa Đông.


Nối : 1-B ; 2-D ; 3-A ;4-C


Bài 3: Hãy nối các ô I và II sao cho phản ánh đúng nội dung và ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ( có ô ở giữa có thể nối với cả ô I và II)

Nối : I-1,2,4,8 ; II- 1, 3, 5, 6, 7, 9


Bài 4: Vì sao ở nước Nga Năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng .

Cuộc Cách mạng tháng 2 – 1917 (theo lịch Nga) là của một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc cách mạng này đã tồn tại song song hai chính quyền: Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết. Sự tồn tại song song này hoàn toàn không có lợi cho việc khôi phục những khủng hoảng và phát triển kinh tế nước Nga. Vì thế Lennin đã làm cuộc Cách mạng tháng Mười (tức là cuộc Cách mạng của chính quyền Xô viết lật nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời).

Quyết định này đã đem lại thắng lợi to lớn cho Chính quyền Xô viết, tạo tiền đề cho việc phát triển và bảo vệ nhà nước Nga còn non trẻ.


Bài 6: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ?

Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn, chiếm tới 1/6 diện tích đất nổi của thế giới.
Tiếng vang của Cách mạng tháng Mười đã vượt qua biên giới nước Nga.
Ngay năm 1919, Giôn Rít- nhà văn Mĩ, đã công bố tác phẩm Mười ngày rung chuyển thế giới, tường thuật lại diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga.
Cuốn sách đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.
Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước


Bài 5:Lê-nin có vai trò như thế nào trong thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917?

Vai trò của Lê-nin đối với cách mạng tháng 10 Nga: là vai trò to lớn của một vị lãnh tụ, người giơ cao ngọn cờ cách mạng tại Nga.
Lê-nin là người trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng tháng mười đi đôi với trọng trách to lớn tại quốc tế cộng sản.
Với luận cương tháng tư và các luận cương đảng cộng sản, Lê-nin đã vạch ra đường lối rõ rệt cho cuộc cách mạng tháng mười Nga diễn ra sau cách mạng tháng 2 năm 1917.
Đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga:
– Với chính sách kinh tế mới thay cho chính sách cộng sản thời chiến, Lê-nin đã sáng suốt vực dậy nền kinh tế Nga sau chiến tranh (vốn thiệt hại nặng nề),từng bứoc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần ở Nga và khôi phục vị trí tại trường thế giới.
– Lê-nin đặc biệt quan tâm đến vai trò và lợi ích của giai cấp công nhân trước và sau chiến tranh,chính vì vậy ông nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía quần chúng.Làm tốt vai trò của người lãnh đạo đất nước.

Advertisements (Quảng cáo)