Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 11 trang 30,31,32 SBT Địa 8: Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số của một số khu vực châu Á ố?

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á – SBT Địa 8. Giải bài/câu 1,2,3,4 trang 30,31, 32 SBT Địa lí lớp 8. Nêu rõ những khó khăn về KT – XH của Nam Á khi phát triển kinh tế; vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số của một số khu vực châu Á…

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu:

Em hãy:

a, Tính mật độ dân số các khu vực của châu Á năm 2008 và ghi vào cột Mật độ ở bảng trên.

b, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số của một số khu vực châu Á theo gợi ý dưới đây:

c, Qua biểu đồ trên, em rút ra được những nhận xét gì ?

a,

b, 

c, 

– Châu Á là khu vực có mật độ dân số thuộc top đầu các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tuy nhiên sự phân bố dân cư lại không đồng đều trên toàn lãnh thổ. Cụ thể:

+ Dân cư tập trung với mật độ cao ở các khu vực có khí hậu ôn hòa, nóng ẩm, mưa nhiều, địa hình tương đối bằng phẳng như các khu vực thuộc Nam Á, Đông Á hay Đông Nam Á.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Các khu vực còn lại là Trung Á và Tây Nam Á có khí hậu khắc nghiệt địa hình khó khăn hiểm trở thì tập trung dân cư rất thưa thớt.


Câu 1.b: Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số của một số khu vực châu Á theo gợi ý dưới đây


Câu 2: Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ những khó khăn về KT – XH của Nam Á khi phát triển kinh tế.


Câu 3: Ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S


Câu 1.c: Qua biểu đồ trên, em rút ra được những nhận xét gì ?

– Châu Á là khu vực có mật độ dân số thuộc top đầu các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tuy nhiên sự phân bố dân cư lại không đồng đều trên toàn lãnh thổ. Cụ thể:

+ Dân cư tập trung với mật độ cao ở các khu vực có khí hậu ôn hòa, nóng ẩm, mưa nhiều, địa hình tương đối bằng phẳng như các khu vực thuộc Nam Á, Đông Á hay Đông Nam Á.

+ Các khu vực còn lại là Trung Á và Tây Nam Á có khí hậu khắc nghiệt địa hình khó khăn hiểm trở thì tập trung dân cư rất thưa thớt.


Câu 4: a,Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau :

b, Qua biểu đồ, nêu nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ân Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế của Ấn Độ như thế nào ?

a,

b, Qua các biểu đồ ta nhận thấy, cơ cấu GDP của Ấn Độ có sự thay đổi tương đối rõ rệt. Theo đó, cơ cấu ngành Nông – Lâm – Thủy sản có xu hướng giảm dần từ 28.4% năm 1999 giảm xuống 17.8% năm 2007 các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng 2,3%/8 năm còn dịch vụ tăng 8.3%/ 8 năm.

  Dẫn đến Sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP của Ấn Độ phản ánh xu hướng CNH – HĐH của nền kinh tế Ấn Độ.


Câu 4.b: Qua biểu đồ, nêu nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế của Ấn Độ như thế nào ?

Qua các biểu đồ ta nhận thấy, cơ cấu GDP của Ấn Độ có sự thay đổi tương đối rõ rệt. Theo đó, cơ cấu ngành Nông – Lâm – Thủy sản có xu hướng giảm dần từ 28.4% năm 1999 giảm xuống 17.8% năm 2007 các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng 2,3%/8 năm còn dịch vụ tăng 8.3%/ 8 năm.

  Dẫn đến Sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP của Ấn Độ phản ánh xu hướng CNH – HĐH của nền kinh tế Ấn Độ.

Advertisements (Quảng cáo)