Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 10 SBT Địa 8 trang 27,28: Ghi tên các biển, các vịnh biển, các nước, các khu vực tiếp giáp với khu vực Nam Á

CHIA SẺ
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á – SBT Địa 8. Giải bài/câu 1,2,3,4 trang 27 – 28 SBT Địa lí 8. Ghi tên các biển, các vịnh biển, các nước, các khu vực tiếp giáp với khu vực Nam Á…

Câu 1.b: Ghi tên các biển, các vịnh biển, các nước, các khu vực tiếp giáp với khu vực Nam Á

phía tây bắc Nam Á giáp với Áp-ga-ni-xtan ; phía đông bắc giáp với Trung Quốc.


Câu 2: Quan sát hình 10.1. Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á, trang 33 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

 


Câu 3: Hoàn thành sơ đồ:


Câu 4: Dựa vào hình 3.1 Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK và vốn hiểu biết, hoàn thành sơ đồ theo yêu cầu dưới đây.