Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 1 SBT Địa 8 trang 5,6: Tô màu vàng vào phần châu Á?

Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản – SBT Địa lớp 8. Giải bài 1,2,3, trang 5, 6 SBT Địa lí 8. Tô màu vàng vào phần châu Á?; Nêu rõ các loại khoáng sản chính ở châu Á và vùng phân bố của chúng..

Câu 1.b: Dựa vào hình 1 :

Ghi tên các châu lục, các đại dương tiếp giáp với châu Á 

Tiếp giáp với 3 mặt giáp Đại Dương:

. Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương,

. Phía Đông giáp Thái Bình Dương,

. Phía Nam giáp Ấn Độ Dương;

+ Phía Tây giáp 2 châu lục – Âu và Phi.


Câu 1: Dựa vào hình 1 :

a, Tô màu vàng vào phần châu Á.

b, Ghi tên các châu lục, các đại dương tiếp giáp với châu Á.

c, Ghi dấu cộng (+) vào vị trí điểm cực Bắc, cực Nam châu Á và điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống trong những câu dưới đây.

– Điểm cực Bắc châu Á là mũi: (C1)……nằm ở vĩ tuyến (C2)…..

Advertisements (Quảng cáo)

– Điểm cực Nam châu Á là mũi : (C3)…. nằm ở vĩ tuyến (C4)…..

 a, Tô màu

b, Tiếp giáp với 3 mặt giáp Đại Dương:

. Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương,

. Phía Đông giáp Thái Bình Dương,

. Phía Nam giáp Ấn Độ Dương;

+ Phía Tây giáp 2 châu lục – Âu và Phi.

c, Điểm cực  Bắc châu Á là mũi: (C1) Seliusky, nằm ở vĩ tuyến (C2) 77°44′ Bắc.

Advertisements (Quảng cáo)

– Điểm cực Nam châu Á là mũi: (C1)  Piai, nằm ở vĩ tuyến (C2) 1°16′ Bắc.


Câu 2.b: 2.  Dựa vào hình 2 dưới đây :

Em hãy : b)  Kết hợp quan sát hình 1.2 tr 5 SGK, nêu nhận xét khái quát về địa hình châu Á.

Dựa vào hình 2 trang 5 kết hợp hình 1.2 tr 5 SGK ta có một số nhận xét khái quát về địa hình Châu Á như sau:

– Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.

– Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam là cho địa hình bị chia cắt rất phức tạp.

– Các núi và sơn nguyên cao tập trung nhiều ở vùng trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm.


Câu 2: Dựa vào hình 2 dưới đây :

Em hãy :Ghi tên các dãy núi chính, các sơn nguyên chính và các đồng bằng lớn của châu Á lên lược đồ

a, – Các dãy núi chính (từ Bắc xuống Nam): Xta-nô-vôi, La-blô-nô-vôí, Xai-an, An-tai, Đại Hưng An, Thiên Sơn, Nam Sơn, Hin-đu Cuc, Côn Luân.
– Các sơn nguyên chính : Trung Xi-bia, I-ran, Tây Tạng, Đê-can.
– Các đồng bằng lớn : Tây Xi-bia, Tu-ran, Hoa Bắc, Hoa Trung, Ấn Hằng, Mê Công.

b, Dựa vào hình 2 trang 5 kết hợp hình 1.2 tr 5 SGK ta có một số nhận xét khái quát về địa hình Châu Á như sau:

– Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.

– Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam là cho địa hình bị chia cắt rất phức tạp.

– Các núi và sơn nguyên cao tập trung nhiều ở vùng trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm.


Câu 3. Quan sát hình 1.2 tr 5 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các loại khoáng sản chính ở châu Á và vùng phân bố của chúng.

 

Advertisements (Quảng cáo)