Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Địa lí 8

Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á – Địa lớp 8:  Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

Bài 4 Địa lí lớp 8: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 15 . Dựa vào hình 4.2 (SGK trang 15), em hãy:.

Bài 1: Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy:

–     Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

–     Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

– Các trung tâm áp thấp là: Áp thấp Ai-xơ-len, Áp thấp A-le-út, Áp thấp Ô-xtrây-li-a, Áp thấp Xích đạo

Advertisements (Quảng cáo)

– Các trung tâm áp cao là: Áp cao A-xơ, Áp cao Xi-bia, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương


Bài 2: Dựa vào hình 4.2 (SGK trang 15), em hãy:

–     Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

Advertisements (Quảng cáo)

–     Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

Hướng gió theo mùa

Khu vực

Hướng gió mùa đông (tháng 1)

Đồng Á

Tây bắc

Đông Nam Á

Bắc hoặc đông bắc

Nam Á

Đông bắc

– Các áp thấp là: Áp thấp I-ran

– Các áp cao là: Áp cao Ha-oai, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương, Áp cao Ô-xtrây-li-a


Bài 3: Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15).

Hướng gió theo mùa

Khu vực

Hướng gió mùa hạ (tháng 7)

Đồng Á

Đông nam

Đông Nam Á

Tây nam và nam

Nam Á

Tây nam

Mùa

Khu vực

Hướng gió chính

Từ áp cao … đến áp thấp…

Mùa

đông

Đông Á

Tây bắc

Từ áp cao Xi-hia đến áp thấp A-lê-út

Đông Nam Á

Bắc hoặc đông bắc

Từ áp cao Xi-bia đến áp thâp Xích đạo – Ô-xtrây-li-a.

Nam Á

Đông bắc

Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo.

Mùa

hạ

Đông Á

Đông nam

Từ áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran.

Đông Nam Á

Tây nam và nam

Từ áp cao Ô-xtrây-li-a, Nam An Độ Dương đến áp thấp I-ran.

Nam Á

Tây nam

Từ áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.

Advertisements (Quảng cáo)