Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Công nghệ 8

Bài 55. Sơ đồ điện – Công nghệ lớp 8: Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không ?

CHIA SẺ
Bài 55 Công nghẹ lớp 8: Sơ đồ điện. Giải câu 1, 2, 3 trang 192 . Thế nào là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt ? Chúng khác nhau ở điểm nào ? …

Câu 1: Thế nào là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt ? Chúng khác nhau ở điểm nào ?

Sơ đồ nguyên lý được trình bày một cách tổng quát và chi tiết cấu tạo của một thiết bị nhưng không theo trật tự về lắp đặt; chỉ vẽ sao cho dễ nhìn nhất.

Sơ đồ lắp đặt được trình bày cụ thể vị trí chính xác từng linh kiện (bộ phận) từng mạch điện trong một thiết bị.

Tóm lại: Sơ đồ nguyên lý giúp ta hiểu được cách hoạt động của một thiết bị. Còn sơ đồ lắp ráp giúp ta chế tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Sơ đồ nguyên lý :Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp ráp sắp xếp của chúng trong thực tế.

Sơ đồ lắp đặt : Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử của mạch điện. Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sữa chữa mạng điện và các thiết bị điện


Câu 2: Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không ? Vì sao ?

Quan sát sơ đồ mạch điện được vẽ chính xác, ta có thể nhận biết được dây pha và dây trung tính dựa vào vị trí lắp đặt các thiết bị điện (cầu chì, công tắc thường được lắp trên dây pha)


Câu 3: Hãy vẽ kỹ hiệu của các phần tử mạnh điện sau :

Công tắc hai cực

Công tắc ba cực

Hai dây dẫn nối nhau

Hai dây dẫn chéo nhau

Dây pha

Dây trung tính

Công tắc hai cực :                    

Công tắc ba cực:                      

Hai dây dẫn nối nhau:              

Hai dây dẫn chéo nhau:           

Dây pha:                                 

Dây trung tính: