Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – Công nghệ 8: Hình chiếu cạnh là hình gì?

CHIA SẺ
Bài 4 Công nghệ 8: Bản vẽ các khối đa diện. Giải câu 1, 2 trang 18 . Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ? …

Câu 1:Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ?

Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song song mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình tam giác đều


Câu 2: Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Nếu đặt máy đáy của hình chóp đều đấy là hình vuông song song mặt bẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình vuông.