Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Công nghệ 8

Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống – Công nghệ lớp 8:Kể tên một số sản phẩm cơ khí ? 

CHIA SẺ
Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống. Giải câu 1, 2, 3 trang 59. Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống ?…

Câu 1: Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống ?

Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao .

Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn .

– Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.


Câu 2: Kể tên một số sản phẩm cơ khí ?

Máy vận chuyển

Máy gia công

Máy trong công trình văn hoá, sinh hoạt

Máy khai thác

Máy sản xuất hàng tiêu dùng

Máy nông nghiệp

Máy thực phẩm

Máy điện

Các loại máy khác…


Câu 3: Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào ?

– Muốn tạo ra sản phẩm cơ khí, từ nguyên vật liệu phải trải qua một quá trình gia công chế tạo để thành chi tiết. Những chi tiết này lắp ráp với nhau sẽ tạo thành sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh.

Gia công cơ khí (đúc, hàn, rèn, cắt gọt, nhiệt luyện)

– Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí do con người dùng phương tiện lao động tác động vào vật liệu ban đầu nhằm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất của vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết .