Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 12, 13 Sách BT Lý 7: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng

Bài 4. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – SBT Lý 7. Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 12, 13 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 4.1: Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng…

Bài 4.1: Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 30°. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.

Hình vẽ:

Góc phản xạ: r = i = 60°.


Bài 4.2: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20

B. 80

C. 40

D. 60

=> Chọn A. 20

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4.3: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình 4.2).

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.


Bài 4.4: Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng (hình 4.3). Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên gương (lấy một miếng bìa khoét 1 lỗ nhỏ rồi dán lên mặt kính của đèn để tạo tia sáng), sao cho tia phản xạ gặp bức tường. Hãy vẽ hai tia tới cho hai phản xạ gặp bức tường ở cùng một điểm M.

Advertisements (Quảng cáo)

Cách vẽ: Vẽ tia phản xạ IM, vẽ pháp tuyến IN, vẽ tia Sil sao cho góc phản xạ r = góc tới i. Tương tự ta vẽ tia S2K.


Bài 4.5: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60° (hình 4.4). Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r.

A. i = r = 60

B. i = r = 30°

c. i = 20°, r = 40°

D. i = r = 120°.

=> Chọn B. i = r = 30°


Bài 4.6: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 90°

B. r = 45°

C. r = 180°

D. r = 0°

Chọn D. r = 0°

Advertisements (Quảng cáo)