Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12 trang 51, 52 SBT Vật Lý 7: Dòng điện chạy qua đèn nào làm phát sáng chất khí?

CHIA SẺ
Bài 22 Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện Sách bài tập Vật lí 7. Giải bài 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12 trang 51, 52 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 22.7: Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng…

Bài 22.7: Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?

A. Bóng đèn của bút thủ điện                B. Bóng đèn dây tóc

c. Đèn LED                                           D. Ấm điện đang đun nước.

Giải

=> Chọn B

Bài 22.8: Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A.  Nồi cơm điện, quạt điện, rađiô, tivi

B.   Máy bơm nước, bàn là, bút thử điện, đồng hồ điện

c. Am điện, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện D. Bếp điện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện

Giải

Chọn B

- Quảng cáo -

Bài 22.9: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

A. Thanh nung của nồi cơm điện

B. Rađiô (máy thu thanh)

C. Điôt phát quang (đèn LED)

D. Ruột ấm điện

Giải

Chọn A

Bài 22.10: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

A. Bóng đèn dây tóc                              B. Bàn là

C. Cầu chì                                             D. Bóng đèn của bút thử điện

- Quảng cáo -

Giải

=> Chọn D


Bài 22.11: Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?

A. Đèn LED (điôt phát quang)

B. Đèn dây tóc đui cài.

C. Đèn dây tóc đui xoáy

D. Đèn của bút thử điện

Giải

=> Chọn D

Bài 22.12: Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.

Tác dụng của dòng điện

1. Làm vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng

2. Làm nóng chảy đoạn dây dẫn và ngắt mạch điện kịp thời

3. Khi đi qua theo một chiều nhất định thì đèn phát sáng

3. Làm nóng dây dẫn để tạo thành các nguồn tỏa nhiệt

Dụng cụ điện

a) Ấm điện, nồi cơm điện, cao và phát sáng bàn là

b) Bóng đèn dây tóc mạch điện kịp thời

c) LED thì đèn phát sáng

d) Bóng đèn bút thử điện nguồn tỏa nhiệt

e) Cầu chì

1-b              2-e            3 -c           4 – a