Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Soạn văn lớp 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính – Bài 28 trang 107 Văn 7: Khi nào thì người ta viết các văn bản thông báo, để nghị và báo cáo ? 

CHIA SẺ
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính – Bài 28 trang 107 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 107 – 111 SGK văn lớp 7. Câu 2: Khi nào thì người ta viết các văn bản thông báo, để nghị và báo cáo ? Truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc thông tin cho công chúng rộng rãi đều biết…

I. Thế nào là văn bản hành chính:

1. Đọc các văn bản sau:

2. Trả lời câu hỏi:

a. Người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo khi:

*Thông báo:

– Truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc thông tin cho công chúng rộng rãi đều biết.

*Kiến nghị:

– Đề đạt nguyện vọng lên cấp trên hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

*Báo cáo:

– Chuyển thông tin từ cấp dưới lên cấp  trên.

b. Mục đích của mỗi văn bản:

*Thông báo:

– Phổ biến thông tin thường kèm theo hướng dẫn và yêu cầu thực hiện.

*Đề nghị:

– Trình bày nguyện vọng, thường theo lời cảm ơn.

*Báo cáo:

– Tập hợp những công việc đã làm được để cấp trên biết, thường kèm theo số liệu, tỉ số phần trăm…

c. Giống nhau: đều có tính khuôn mẫu (viết theo mẫu, ai cũng viết được, từ ngữu giản dị và dễ hiểu).

Khác nhau: về mục đích, nội dung và yêu cầu.

*Các văn bản truyện thơ có đặc điểm:

– Thường có sự sáng tạo của tác giả

– Chỉ các nhà thơ, nhà văn mới viết được.

– Các từ ngữ thường gợi ra liên tưởng, tưởng tượng, cảm xúc.

d. Loại văn bản tương tự: đơn từ, biên bản, hợp đồng…

3. Đặc điểm của văn bản hành chính: dùng để truyền đạt thông tin, đề đạt nguyện vọng, sơ kết hoặc tổng kết những việc đã làm.

II. LUYỆN TẬP:

Tình huống viết loại văn bản hành chính:

1. Văn bản thông báo.

2. Văn bản báo cáo.

4. Đơn từ

5. Đề nghị.