Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính – Tin học 7: Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì

CHIA SẺ
Bài 2 Tin học lớp 7: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16.Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?…

Câu 1: Hãy liệt kê các thành phần chính của

Các thành phần chính của trang tính bao gồm :

– Hàng : 

– Hộp tên 

– Cột 

– Ô tính. 

– Khối 

– Thanh công thức


Câu 2: Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì?

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt là cho biết nội dung của ô được chọn


Câu 3: Biết rằng trên

Biết rằng trên trang tính chỉ có 1 ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối thì ở chọn đầu tiên sẽ được kích hoạt .


Câu 4: Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào

Kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính là:

    Dữ liệu số : 1,2,3,4…

    Dữ liệu kí tự : “a”,”b”,”tinhoc”. ..


Câu 5: Nhìn vào

Sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác nhìn vào trang tính ta có thể biết được ô chứa dữ liệu đang có kiểu số hoặc ký tự.