Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Looking Back – Unit 11 – Anh lớp 7 thí điểm: Write a description of this means of transport using will and won’t.

Unit 11: Travelling In The Future – đi Lại Trong Tương Lai SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Looking Back – Unit 11 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Complete this table.; Write a description of this means of transport using will and won’t.

1. Use the clues in the two pictures to form a phrase.

(Sử dụng gợi ý trong hai bức tranh để tạo ra một cụm từ)

a. environmentally-friendly helicopter

b. solar-power taxi taxi

c. driverless plane

d. space car

e. underwater bus

Tạm dịch:

a. trực thăng thân thiện với môi trường

b. taxi điện mặt trời

c. máy bay không người lái

d. xe hơi không gian

e. xe buýt dưới nước (xe buýt ngầm)

2. Complete this table.

(Hoàn thành bảng này)

Advertisements (Quảng cáo)

Verb (ride…)

energy used (solar…)

Characteristics (intelligent, flying,…)

bicycle

ride, pedal

wind-powered

automated, high speed

car

drive

water-powerless

flying, driverless

train

drive

solar-powerless

underwater, supersonic

airplane

fly, drive

solar-powered

driverless

3. Changes the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns.

(Thay đổi những đại từ nhân xưng trong ngoặc kép thành những đại từ sở hữu. )

(1) mine

(2) yours

(3) theirs

(4) hers

Tạm dịch:

Xe đạp này là của tôi. Nó đậu cạnh xe của bạn. Phương và Dung ở trường hôm nay phải không? Tôi không thể thấy xe của họ. Tôi thật sự thích xe đạp của Anna. Tôi ước gì có được xe của cô ấy.

4. Look at the information about skycycling tubes. Then write a description of this means of transport using will and won’t

Advertisements (Quảng cáo)

(Nhìn vào thông tin về ống đạp trên không. Sau đó viết một bài miêu tả về phương tiện này sử dụng will và won’t.)

– Skycycling tubes will be easy to drive. They will be slow. They will be healthy and environmentally-friendly.

– Skycycling tubes won’t be driverless. They won’t be cheap. They won’t travel at high speeds.

Tạm dịch:

– Ống đạp trên không sẽ dễ lái. Chúng chậm. Chúng sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

– Ống đạp trên không sẽ không có người lái. Chúng sẽ không rẻ. Chúng sẽ không đi được tốc độ cao

5. Match the sentences in A with those in B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B.

(Nối các câu trong phần A với những câu trong phần B. Một số câu trong phần A có thể nối với nhiều hơn 1 câu trong phần B)

1 – C

2 – E

3 – B

4 – A

5 – D

Tạm dịch:

1. Chúng ta sẽ đi bằng xe không người lái trong tương lai không?

Tôi không biết. Có lẽ chúng ta sẽ không đi bằng xe không người lái trong tương lai.

2. Chúng ta sẽ có tàu cao tốc trong 5 năm tới phải không?

Đúng thế, có lẽ thế.

3. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có taxi điện sớm thôi.

Ồ,  tôi nghĩ chúng ta sẽ không có chúng cho đến năm 2030.

4. Segway se thân thiện với môi trường không?

Đúng rồi, dĩ nhiên.

5. Tôi hy vọng nó sẽ là một chuyến dã ngoại dễ thương.

Đúng thế, mình chỉ hy vọng sẽ không mưa. Thân thiện với môi trường?

Advertisements (Quảng cáo)