Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu – Địa lí 7:Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự :

Bài 53 Địa lí lớp 7: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 159 . Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự :.

Bài 1:  Nhận xét đặc điểm khí hậu.
Quan sát hình 51.2, cho biết:
– Vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len ?
– Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng 1, nhận xét nhiệt độ châu Âu vào mùa đông.
– Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu và so sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó.

– Ở ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy qua.
– Nhiệt độ giảm dần từ ven biển vào nội địa.
– Cháu Âu có 4 kiểu khí hậu:
+ Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.
+ Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.
+ Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.
+ Khí hậu hàn đới chiếm diện tích thứ tư.


Bài 2:  Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự :


Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.
– Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa. Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do. xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

 

Advertisements (Quảng cáo)