Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 51. Thiên nhiên châu Âu – Địa lí 7: Trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu.

Bài 51 Địa lí lớp 7: Thiên nhiên châu Âu. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 155 . Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều..

(trang 154 sgk Địa Lí 7): – Xác định trên hình 51.1:

– Các biển: Địa Trung Hải, Măng-sơ, Biển Bắc, Ban-tích, Biển Đen (Hắc Hải), Biển Trắng (Bạch Hải).

– Các bán đảo: Xcan-đi-na-vi, I-bê-rích, I-ta-li-a, Ban-căng.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ ở trên lược đồ để xác định .


(trang 154 sgk Địa Lí 7): – Quan sát lược đồ 51.1, cho biết tên các đồng bằng lớn và các dãy núi chính ở châu Âu.

– Các đồng bằng lớn: đồng bằng Pháp, đồng bằng Đông Âu, đồng bằng trung lưu Đa-nuyp, đồng bằng hạ lưu Đa-nuyp.

– Các dãy núi chính ở châu Âu: dãy Xcan-đi-na-vi, dãy An-pơ, dãy Ư-ran, dãy Ban-căng, dãy Cac-pat, dãy An-pơ Đi-ma-rich, dãy A-pen-nin, dãy Py-rê-nê.


(trang 154 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 51.2, cho biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Advertisements (Quảng cáo)

– Vùng ven biển Tây Âu và phía tây của Bắc Âu: khí hậu ôn đới hải dương.

– Vùng ven biển Địa Trung Hải từ Bồ Đào Nha sang tận Hi Lạp: khí hậu địa trung hải.

– Toàn bộ vùng Trung và Đông Âu, phía đông dãy Xcan-đi-na-vi: khí hậu ôn đới lục địa.

– Vùng phía bắc của châu Âu: có một bộ phận nhỏ nằm trong vòng cực có khí hậu hàn đới.


(trang 154 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 51.1, nhận xét về mật độ sông ngòi ở châu Âu. Kể tên những con sông lớn ở châu Âu. Các sông này đổ vào biển nào?

– Mật độ sông ngòi ở châu Âu dày đặc.

Advertisements (Quảng cáo)

– Tên những con sông lớn ở châu Âu và biển mà chúng đổ vào:

+ Sông Ê-brơ trên bán đảo I-bê-rich đổ vào Địa Trung Hải.

+ Sông Pô trên bán đảo A-pen-nin (bán đảo I-ta-li-a) đổ vào Địa Trung Hải.

+ Sông Đa-nuyp trên bán đảo Ban-căng , sông Đni-ep , sông Đôn đổ vào Biển Đen.

+ Sông Ồ-đơ, sông Vi-xla đổ vào biển Ban-tích.

+ Sông En-bơ, sông Rai-nơ đổ vào biển Bắc.

+ Sông Von-ga đổ ra biển Ca-xpi

+ ven biển; càng vào sâu phía đông và đông nam, ảnh hưởng của biển ít đi nên lạnh và khô hơn.


Bài 1: Dựa vào hình 51.1, trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Châu Âu có ba dang địa hình chính: đồng bằng, núi già, núi trẻ.

– Đồng bằng: bao gồm miền đồng bằng của khu vực Tây và Trung Âu, đồng bằng Đông Âu.

– Núi già: bao gồm miền núi già của khu vực của khu vực Tây và Trung Âu, Bắc Âu.

– Núi trẻ: bao gồm miền núi trẻ của khu vực Tây và Trung Âu, Nam Âu.


Bài 2:  Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều.

Càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều, vì: phía tây có dòng biển nóng bắc Đại Tây Dương, gió tây ôn đới mang theo hơi ẩm và ấm vào trong đất liền gây mưa lớn ở vùng

Advertisements (Quảng cáo)