Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) – Địa lí lớp 7:  Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn ?

Bài 45 Địa lí lớp 7: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo). Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 138 . Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?.

(trang 137 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

– Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hóa chất , dệt , thực phẩm.

– Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.


Bài 1:  Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ.

Advertisements (Quảng cáo)

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm…

Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng. Đa số các xí nghiệp khai thác khoáng sản lớn đều do các công ti tư bản nước ngoài nắm giữ.
Ở các nước trong vùng biển Ca-ri-bê, ngành công nghiệp chủ yếu là sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm như sản xuất đường, đóng hộp hoa quả…


Bài 2:  Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn ?

A-ma-dôn đang được coi là lá phổi xanh của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá, nếu không đặt vấn đề bảo vệ mà khai thác thiếu khoa học sẽ làm môi trường A-ma-dôn bị huỷ hoại, điều này không những ảnh hưởng tới khí hậu khu vực mà ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu.

Advertisements (Quảng cáo)