Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ – Địa lí 7:  Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Bài 37 Địa lí lớp 7: Dân cư Bắc Mĩ. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 118. Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân..

Câu 1 (mục 1 – bài học 37 –

Tại sao ở miền bắc và phía tây của Bắc Mĩ, dân cư lại rất thưa thớt ?

–  Khu vực miền bắc có khí hậu rất lạnh, nhiều nơi đất bị đóng băng.
– Khu vực phía tây là vùng núi Coóc-đi-e cao và hiểm trở, do ảnh hưởng của địa hình nên các cao nguyên và bồn địa trong vùng có lượng mưa rất ít, sản xuất nông nghiệp khó khăn


(trang 118 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 37.1, nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

– Dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn : Bô-xtơn, Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn.

– Dải siêu đô thị từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an có các thành phố lớn: Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Ôt-ta-oa, Môn-trê-an.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1:  Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Advertisements (Quảng cáo)

– Dưới 1 người/km2  Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa

– Từ 1 – 10 người/km2  Hệ thống Coóc-đi-e

– Từ 11 – 50 người/km2  Dải dồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương

– Từ 51 – 100 người/km2  Phía đông Mi-xi-xi-pi

– Trên 100 người/km2  Dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì


Bài 2:  Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân.

– Dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và đông bắc ven Đại Tây Dương xuống phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.
– Nguyên nhân: các thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động được hình thành ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương đã kéo theo sự di chuyển của dân cư Hoa Kì.

Advertisements (Quảng cáo)